MailPlus NEDİR?

İşletmelerde kurum içi ve kurum dışı iletişimde önemli bir kanal olan maillerde veri ve bilgi akışının güvenliği, iş takibi dikkate alınarak meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı olumsuz senaryoları ve riskleri önceden değerlendirerek işletme faaliyetlerinin gizliliği ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Çalışanlar ve rakip firmalar ile kötü niyetli 3ncü kişiler tarafından gelecek saldırıların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. MailPlus E-Posta Servisini, tüm işletmeler için olası bilgi ve belge kaçırma/3ncü kişilerle paylaşma risklerini engellemek, veri akışını kontrol ve denetleyebilmek amacıyla dijital çözümler kapsamında geliştirdik.

MailPlus NE YAPAR?

E-Posta Trafiğini Raporlar
Bu sayede istenilen tarih aralığında hangi eposta adresinizin kimlerden eposta aldığının, kimlere eposta gönderdiğinin takip edilmesini sağlar.

İletişim ve Veri Güvenliği Sağlar
İstenilen hesaplarda BCC gönderimi engelleyebilir, belli adresler ile iletişim kurmasını sağlayabilir ya da onayınız olmadan bir eposta gönderimini engeller. Bu sayede riskin niteliğine göre “mail göndericinin bilgisi olmadan”, çalışanların şirket maillerine, üst denetim, ön denetim, silinmelere karşın arşivleme, belge koruma, mail gönderilse dahi iletilmeden düzeltme fonksiyonları sağlar.

İstek Dışı Gönderileri Denetler
Bilgisayarınız, tabletiniz ve cep telefonunuz haricinde şifresi bilinse bile eposta gönderimini engelleyebilir veya kendinize bir uyarı gönderilmesini sağlar. Firmayı kötü niyetli müdahalelerden korumak amacıyla olası senaryoları engelleme faaliyetleri üstlenir.

İzler, Yönlendirir, Arşivler
İstediğiniz hesaplara gelen ve giden epostaları izleyebilir, başka bir hesaba yönlendirebilir, arşivleyebilir.

Acil Durumları Değerlendir ve Tedbirler Alır
Çalışanların göndereceği maillerde içerik, lokasyon ve zaman ölçüsüyle birlikte muhtemel acil durumları değerlendirir. Meydana gelebilecek olumsuz etkileri önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.